Zarządzenie nr 8/2017

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku

z dnia 23.05.2017

  w sprawie: dodatkowych dni wolnych od pracy w 2017 r.

   

  Na podstawie art.130 par.2 Kodeksu pracy ustanawiam:

  § 1

  1. Za dzień 10 czerwca 2017 r.- zorganizowanie Dnia Rodzicielstwa zastępczego przypadający w sobotę ustanawia się 16 czerwca 2017 r.(piątek) dniem wolnym od pracy
  2. Za dzień 11 listopada 2017 r.- przypadający w sobotę ustanawia się 14 sierpnia 2017 r (poniedziałek) dniem wolnym od pracy.

  § 2
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania