Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku, zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi z dnia 20 czerwca 2017 uprzejmie informuje wszystkich uczestników projektu "Aktywny Powiat Pucki", którzy brali w nim udział w okresie od lutego 2016 roku do maja 2017 roku, że dokonano wykreślenia z dokumentu deklaracji uczestnictwa informacji o odpowiedzialności karnej uczestnika.