Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi Poradnictwa Psychologicznego - zajęcia indywidualne. Postępowanie o udzielenie zamówienia, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 zł tj. zamówienie z wyłączeniem stosowania przepisów n.p.z.p. (art. 2 ust.1 n.p.z.p.)

 

docZapytanie_ofertowe-_Psycholog.doc212.5 KB03/03/2021, 15:04

documowa_-_psycholog.doc192 KB03/03/2021, 15:04

docxzałącznik_nr_1_-_wzór_oferty_psycholog.docx115.37 KB03/03/2021, 15:04

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy: Zatrudnienia specjalistów do realizacji zadania na rzecz uczestników projektu „Aktywny Powiat Pucki-Edycja II”

 

pdfZapytanie ofertowe.pdf513.82 KB03/03/2021, 12:17

docFormularz_ofertowy_warsztaty.doc175 KB03/03/2021, 12:17

doczapytanie_ofertowe_zaproszenie_warsztaty.doc118.5 KB03/03/2021, 12:18

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy: Zatrudnienia specjalistów do realizacji zadania na rzecz uczestników projektu „Aktywny Powiat Pucki-Edycja II”

 

pdfZapytanie ofertowe-1.pdf566.7 KB03/03/2021, 12:11

docFormularz_ofertowy_korepetycje.doc174.5 KB03/03/2021, 12:14

docdruk_do_zapytania_ofertowego_korepetycje.doc179 KB03/03/2021, 12:15