Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku w związku z panującą pandemią COVID-19, a także czerwoną strefą całego kraju informuje o możliwości kontynuacji form pomocy w nowych warunkach:

Grupa wsparcia  prowadzona dla rodzin zastępczych spokrewnionych oraz niezawodowych będzie odbywała się w formie wcześniej umówionych konsultacji z psychoterapeutką Panią Kingą Orłowską w formie indywidualnej, poprzez kontakty zdalne oraz osobiste w zależności od możliwości osób zainteresowanych, a także możliwości zachowania środków ochrony osobistej i bezpieczeństwa. Spotkania grupowe nadal nie będą się odbywały do odwołania.

Superwizja prowadzona dla rodzin zastępczych zawodowych, zawodowych specjalistycznych oraz Rodzinnych Domów Dziecka będzie odbywała się w formie zdalnej we wcześniej umówionych  terminach. Poradnictwa specjalistycznego udzielać będzie psychoterapeuta Pan Tomasz Kwiatkowski.

Mimo nowych warunków do korzystania z oferowanych form pomocy zachęcamy wszystkie rodziny zastępcze do udziału w nich. Bowiem celem powyższych narzędzi pomocy jest kontynuowanie rozwoju osobistego, który na dalszym etapie przekłada się na rozwój całej rodziny.

 

Zarządzenie Nr 17/2020

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

z dnia 01.10.2020r.

w sprawie: ustalenia zasad obsługi klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku
w związku z COVID-19 od 01.10.2020r.

 

Na podstawie: art.10 ust.1 pkt 2 oraz §10 ust.2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020r., poz. 491 ze zm.) w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020r. O szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Pucku zarządza co następuje:

 • 1

Wnioski, podania, pisma oraz wszelką korespondencję należy wrzucać do skrzynki umieszczonej przy wejściu do Centrum ( od strony windy) lub przesłać drogą pocztową.

 • 2

Rekomenduje się załatwianie wszelkich spraw za pośrednictwem zdalnych środków przekazu. Preferowanymi środkami kontaktu są:

- poczta tradycyjna;

- poczta elektroniczna;

- platforma ePuap;

- telefon

Dane adresowe i numery telefonów znajdują się na stronie głównej oraz w zakładkach www.pcpuck.pl.

 • 3

Wnioski o przyznawanie świadczeń można pobrać ze strony internetowej www.pcprpuck.pl.

 • 4

W sprawach wymagających osobistego kontaktu w siedzibie Centrum należy umówić się telefonicznie na określoną godzinę, przybyć na spotkanie punktualnie, bez udziału osób postronnych, chyba że wymaga tego stan zdrowia      osoby ubiegającej się o pomoc.

 • 5

W siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku klienci będą przyjmowani bez widocznych objawów choroby. Zobowiązuje się interesantów do zakrywania ust i nosa przy pomocy maski, maseczki, przyłbicy ochronnej lub elementu odzieży.

 • 6

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie 1 jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi (nie wliczając osób obsługujących interesantów). Nie stosuje się tego wymogu do:

- dziecka przed ukończeniem 13 roku życia;

- osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie;

-  osoby wymagającej pomocy tłumacza;

- innej osoby w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.

 • 7

Po wejściu do budynku należy zdezynfekować ręce. Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie będą dokonywać pomiaru temperatury każdemu z interesantów. W dalszym ciągu obowiązują zasady przestrzegania obowiązku zachowania dystansu społecznego i odległości co najmniej 1,5 metra od innej osoby.

 • 8

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom poszczególnych zespołów oraz starszemu specjaliście ds. kadrowo-księgowych.

 • 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

freedom 1886402 1920

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku, informuje, że od dnia 1 lipca 2020 konsultacje psychologiczne w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej odbywać się będą w trybie stacjonarnym w Naszej siedzibie przy ul. Kolejowej 7 c w Pucku.
Pozostałe obostrzenia dotyczące funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy rodzinie w Pucku jak i zasad bezpieczeństwa i higieny pozostają bez zmian. Oznacza, to że nadal możecie się Państwo z nami zobaczyć przy ladzie podawczej, wejściem przez windę lub przesłać dokumenty w formie elektronicznej czy za pomocą tradycyjnej poczty.

 

emotions 2764936 1920

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku informuje, że Punkt Interwencji Kryzysowej udziela pomocy psychologicznej osobom w kryzysie.

Pomoc udzielana będzie telefonicznie lub on-line w czwartki w godzinach: 12.00 – 16.00.

W celu umówienia konsultacji prosimy o kontakt telefoniczny do sekretariatu: nr 58 673 41 93

girl 738305 1920

 • Skontaktuj się z pracownikami szkoły do której uczęszcza Twoje dziecko, porozmawiaj
  z psychologiem/pedagogiem o możliwości objęcia dziecka pomocą specjalistyczną na terenie szkoły.
 • Możesz skorzystać z pomocy w Punkcie Interwencji Kryzysowej, który działa przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku. Tam pracownicy po wysłuchaniu Twojego problemu pokierują Cię do innych specjalistów, m.in. pedagoga, radcy prawnego przy psychologa.
 • Jeśli Twoje dziecko potrzebuje pomocy psychologiczno-pedagogicznej możesz zapisać je na konsultacje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pucku. Po wydaniu orzeczenia otrzymasz wskazówki jak pomóc swojemu dziecku.
 • Jeśli niepokoi Cie stan psychoemocjonalny dziecka, lub masz zalecenia do długoterminowej pomocy psychologiczno-terapeutycznej skieruj się do Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Gdyni.
 • Na wniosek opiekuna prawnego i po otrzymaniu orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o zagrożeniu niedostosowaniem społecznym Twoje dziecko może zostać umieszczone w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapeutycznym, który przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży wymagających specjalnej organizacji nauki i wychowania.
 • Jeśli Twoje dziecko pomimo objęcia go pomocą psychologiczno-terapeutyczną ucieka
  z domu, dotknięte jest uzależnieniami, ma na sumieniu kradzieże czy bójki, nie zdało do następnej klasy, ma trudności w nauce, wagaruje i dlatego wymaga innych metod wychowania niż dotychczasowe możesz złożyć wniosek do Sądu Rejonowego
  w Wejherowie o skierowanie Twojego Dziecka do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

Pomocne dane adresowe:

 • Punk Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku

Godziny pracy:

Poniedziałek: 8:15 – 14:00

Wtorek: 8:15 – 14:00

Środa: 8:15 – 14:00

Czwartek: 8:15 – 17:00

Piątek: 8.15 – 14:00

Na konsultacje można umówić się osobiście – PCPR Puck, ul. Kolejowa 7 c lub pod numerem telefonu: kom. 664 494 749

 • Całodobowej pomocy udziela:

- Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Gdyni ul. Biskupa Dominika 25, 81-402 Gdynia tel. 58 622 22 22

- Centrum Interwencji Kryzysowej w Gdańsku pl. Ks. Gustkowicza 13, 80-543 Gdańsk tel. 58 511 01 21, 58 511 01 22

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pucku

            ul. Kolejowa 7c, 84-100 Puck

            Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

            Telefon sekretariat 58 506 59 99

            Badania psychologiczno-pedagogiczne oraz konsultacje przeprowadzane są:

            poniedziałek - piątek: 8:00 - 17:00

            godziny pracy sekretariatu 7:30 - 15:30

            godziny rejestracji telefonicznej: od godz.9:00 do godz.13:00.

            Przyjmowanie wniosków do Zespołów Orzekających do godz.14:00.

 • Centrum Zdrowia Psychicznego Sp. z o.o. w Gdyni

            Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży

            ul. Traugutta 9

            81-384 Gdynia

            Rejestracja do poradni czynna :

            Poniedziałek       09.00 – 18.00

            Wtorek                 08.00 – 16.00

            Środa                   09.00 – 16.00

            Czwartek             08.00 – 16.00

            Piątek                  08.00 – 14.00

            tel. 58 621 61 43 wewn. 46

W Poradni diagnozujemy i leczymy dysharmonie rozwojowe, zaburzenia nerwicowe, zaburzenia zachowania i emocji, ADHD, zaburzenia nastroju, zaburzenia snu, zaburzenia jedzenia, choroby psychiczne, pomagamy w kryzysie wieku dorastania, kryzysie rodzinnym, problemach szkolnych
i kłopotach wychowawczych.

Oferujemy farmakoterapię, psychoterapię oraz diagnozę psychologiczną.

Dzieci i młodzież do 18 roku życia przyjmujemy bezpłatnie, ale w dniu wizyty muszą wskazać źródło ubezpieczenia. Na leczenie w Poradni musi wyrazić zgodę opiekun prawny.

Na pierwszą wizytę pacjenci powinni przynieść ze sobą kopie badań psychologiczno-pedagogicznych, jeśli takie były wykonane. Bardzo pomocna w diagnozie będzie książeczka zdrowia dziecka.

Pacjenci powyżej 18. roku życia mogą kontynuować leczenie w Poradni do końca okresu edukacyjnego pod warunkiem okazania ważnej legitymacji szkolnej.

Uwaga:

Do psychologa wymagane jest skierowanie od lekarza mającego umowę z NFZ (np. lekarz rodzinny).

 • Sąd Rejonowy w Wejherowie, ul. Sobieskiego 302, 84-200 Wejherowo

            III Wydział Rodzinny i Nieletnich

            ul. Sobieskiego 304, 84-200 Wejherowo

            tel. (58) 67 28 974, 975

            fax.(58) 67 28 973