Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku w związku z panującą pandemią COVID-19, a także czerwoną strefą całego kraju informuje o możliwości kontynuacji form pomocy w nowych warunkach:

Grupa wsparcia  prowadzona dla rodzin zastępczych spokrewnionych oraz niezawodowych będzie odbywała się w formie wcześniej umówionych konsultacji z psychoterapeutką Panią Kingą Orłowską w formie indywidualnej, poprzez kontakty zdalne oraz osobiste w zależności od możliwości osób zainteresowanych, a także możliwości zachowania środków ochrony osobistej i bezpieczeństwa. Spotkania grupowe nadal nie będą się odbywały do odwołania.

Superwizja prowadzona dla rodzin zastępczych zawodowych, zawodowych specjalistycznych oraz Rodzinnych Domów Dziecka będzie odbywała się w formie zdalnej we wcześniej umówionych  terminach. Poradnictwa specjalistycznego udzielać będzie psychoterapeuta Pan Tomasz Kwiatkowski.

Mimo nowych warunków do korzystania z oferowanych form pomocy zachęcamy wszystkie rodziny zastępcze do udziału w nich. Bowiem celem powyższych narzędzi pomocy jest kontynuowanie rozwoju osobistego, który na dalszym etapie przekłada się na rozwój całej rodziny.