Legitymacje:

  • wystawiane są tylko na podstawie orzeczeń o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień,
  • wniosek o wydanie legitymacji należy złożyć po uprawomocnieniu się orzeczenia,
  • do wniosku o wydanie legitymacji należy dołączyć kopię orzeczenia oraz aktualne zdjęcie wielkości 3,5 x 4,5 cm