koncepcja samouczkow online 52683 37481

 

W dniach 12 i 19 marca 2021r. odbyło się kolejne szkolenie dla rodzin zastępczych. Dzieci przebywające w systemie pieczy zastępczej zmagają się z wieloma trudnościami, nie rzadko stoją przed wyzwaniami, które dla osób dorosłych są nie łatwe do pokonania. Niestety okres trwającej pandemii może dodatkowo wzmagać negatywne emocje i funkcjonowanie, czas izolacji, brak bezpośrednich kontaktów rówieśniczych, przebywanie poza rodziną swojego pochodzenia razem z obciążeniami wynikającymi z zaniedbań, których w nich doznały powodują, że należało kolejny raz przyjrzeć się zaburzeniom z którymi na co dzień borykają się najmłodsi. Mówią, że nie ma idealnych rodziców, posiadających całościową wiedzę z każdej dziedziny. Również rodzice zastępczy czerpią lekcję z każdego dnia opieki nad dziećmi, ucząc się ich, odnajdując ich potrzeby. Jednak wiedzę zdobywaną poprzez doświadczenie należy pielęgnować poprzez przygotowanie specjalistyczne.Tematyka szkolenia obejmowała zakres podstawowych wiadomości na temat etapów rozwoju dziecka, odczytywanie potrzeb na podstawie zachowania dziecka, sposoby reagowanie na potrzeby, a także pracę z dzieckiem przejawiającym specyficzne zachowania. Ponadto poświęcono uwagę na:

  • Reaktywne Zaburzenie Więzi
  • Podstawowa wiedza na temat dzieci z autyzmem
  • Zespół Aspergera
  • FAS i FASD
  • Niepełnosprawność intelektualna
  • Zespół Stresu Pourazowego
  • ADHD
  • Depresja dziecięca
  • Nerwice dziecięce

Szkolenie prowadził Tomasz Polkowski – trener szkoleniowy, autor wielu materiałów szkoleniowych i metodycznych, prezes Fundacji Dziecko i Rodzina i rodzic zastępczy.
Obecny czas przynosi Naszym rodzinom dodatkowe obowiązki, w tym czasie przede wszystkim potrzeba wzmocnień, wsparcia i dobrego słowa. Jako pracownicy Centrum pragniemy wyrazić uznanie dla rodziców zastępczych, którzy pokonują swoje bariery, próbują swoich sił i uczą się nowych umiejętności – a wszystko po to, aby realizować swoje działania na rzecz dzieci.

Szkolenie z uwagi na sytuacje związaną z panującą pandemią COVID-19 odbyło się w formie zdalnej na platformie ZOOM.