20230911 105422

Od 11 sierpnia br. na terenie powiatu puckiego funkcjonuje OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ który wpisuje w strukturę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku.

Siedziba ośrodka znajduje się w Pucku przy ul. Kolejowej 7c
tel. 664 494 749 email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
(wejście do budynku znajduje się na wprost bramy wjazdowej na teren PCKZiU)

Ośrodek świadczy bezpłatną pomoc psychologiczną, prawną socjalną i pedagogiczną dla mieszkańców powiatu Puckiego będących w kryzysie o naturze psychicznej na skutek różnych, trudnych wydarzeń życiowych takich jak: doświadczanie przemocy, kryzysy i konflikty rodzinne, strata bliskiej osoby, długotrwała choroba, utrata pracy i nagłe zmiany życiowe, myśli i zachowania samobójcze, nadużycia seksualne, pokrzywdzenie przestępstwem i inne trudności emocjonalne.

Ośrodek jest czynny 5 dni w tygodniu
poniedziałek, wtorek, środa godz. 7:30-15:30
czwartek 7:30-17:00
piątek 7:30-14:00


Działalność informacyjna będzie prowadzona całą dobę. W godzinach wieczornych i nocnych będzie zapewniany dyżur telefoniczny.

Oferty pomocowe:

 • Grupa wsparcia na poziomie podstawowym i zaawansowanym.
 • Szkoła dla rodziców.
 • Grupa wsparcia dla osób współuzależnionych, doświadczających kryzysów związanych z przemocą domową.
 • Program korekcyjny edukacyjny dla osób stosujących przemoc domową.
 • HOSTEL dla osób doświadczających przemocy domowej.
 • Indywidualne konsultacje psychologiczne.
 • Poradnictwo prawne.
 • Konsultacje z pracownikiem socjalnym.

 
Szczegółowych informacji dotyczących terminów konsultacji oraz zapisów do ww. form pomocy udzielamy pod numerem telefonu 664 494 749

 

20230911 10520920230911 112725

Plakat biegowy 2023

 

🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♀️ 𝟐3.𝟎𝟗. 𝐛𝐢𝐞𝐠𝐧𝐢𝐞𝐦𝐲 𝐢 𝐦𝐚𝐬𝐳𝐞𝐫𝐮𝐣𝐞𝐦𝐲 na rzecz Rodzicielstwa Zastępczego❗ 👪💖
23 września po raz siódmy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku i Ośrodek Sportu i Rekreacji we Władysławowie organizują Bieg i Marsz Nordic Walking na Rzecz Rodzicielstwa Zastępczego.
Celem wydarzenia jest przede wszystkim promocja oraz upowszechnianie wiedzy na temat Rodzicielstwa Zastępczego, ale nie zapominajmy też o dobrej zabawie w sportowym duchu.
☑ VII Bieg i Marsz na Rzecz Rodzicielstwa Zastępczego 👈
termin: 23.09.2023
regulamin oraz zapisy: https://elektronicznezapisy.pl/event/8786/strona.html

Obraz1.jpg

Wymóg trwałości w projekcie „Pomorskie Dzieciom”

 projekt realizowany zgodnie z umową nr 12/U-ROPS-EFS/2021

w okresie od 01.07.2021r. do 30.06.2023r.

 

DEKLARACJA INSTYTUCJONALNEJ GOTOWOŚCI DO REALIZACJI USŁUG
W OKRESIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU

 

Dnia 30.06.2023 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku zakończyło realizację projektu pt. „Pomorskie Dzieciom”, który był współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Z dniem 01.07.2023 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku zgłasza deklarację instytucjonalnej gotowości do realizacji usług w okresie trwałości projektu tj. od 01.07.2023r. do 30.06.2025r. wobec osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie działania jednostki.

Formy wsparcia objęte wymogiem trwałości:

 1. Specjalistyczne wsparcie psychologiczne i psychiatryczne dla dzieci i młodzieży przebywających w systemie pieczy zastępczej;
 2. Warsztat edukacyjne dla rodzin zastępczych i RDD oraz pracowników systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w związku z covid-19;
 3. Rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, które z powodu covid-19 nie mogą korzystać z rehabilitacji w ramach NFZ.

W przypadku wystąpienia popytu na ww. usługi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest gotowe do świadczenia usług w zakresie zbliżonym do usług świadczonych w ramach projektu i w podobnej jakości. Liczba wspartych miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu realizacji grantu: 50.

Foto do notatki kopia

 

Od października 2022 roku, dzięki współpracy z Polskim Towarzystwem Superwizji Pracy Socjalnej uczestniczymy w projekcie Wsparcie rozwoju pracowników polskiego systemu pomocy społecznej. W ramach projektu zatrudnieni w naszym Ośrodku pracownicy socjalni, koordynatorzy pieczy zastępczej, asystenci rodziny oraz inne osoby działające na rzecz dobra dzieci, mogą korzystać z regularnej, grupowej superwizji prowadzonej przez certyfikowanych superwizorów pracy socjalnej. Projekt superwizyjno-szkoleniowy finansowany jest ze środków UNICEF. Głównym celem projektu jest zapewnienie profesjonalnej i efektywnej pomocy osobom, które w wyniku wojny w Ukrainie znalazły schronienie w naszym kraju. Merytoryczne i superwizyjne wsparcie pracowników pomocy społecznej zwiększa szanse osób uciekających przed wojną (i ich dzieci) na pełniejszy dostęp do wysokiej jakości usług świadczonych przez nasz system.

Pracownicy służb społecznych na co dzień pracują z osobami wymagającymi szczególnego wsparcia, przez co często narażeni są na działanie czynników, które mogą wywoływać między innymi stres oraz wpływać na przeciążenie pracą. Jednocześnie wymaga się od nich pracy w oparciu o wysokie standardy metodyczne i etyczne. Superwizja pracy socjalnej ma na celu utrzymanie standardu pracy, a także efektywniejsze, bardziej profesjonalne i skuteczniejsze dostarczanie pomocy osobom i rodzinom. Stąd uczestnictwo w superwizji pracowników służb społecznych jest wyrazem profesjonalnego i odpowiedzialnego podejścia do pracy i osób którym udziela się pomocy.

conference gd2d77ee0f 1280

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku – organizator rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie puckim, uprzejmie informuje, że organizuje wsparcie w ramach Grup Wsparcia dla rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych funkcjonujących w powiecie puckim.

W czasie spotkań można wyrazić swoje troski, problemy, a także dowiedzieć się postępować w różnych sytuacjach związanych z wychowywaniem dzieci, rozumieniu ich zachowań, a także siebie samego jako rodzica zastępczego.

Spotkania odbywać się będą w godzinach od 10.00 – 12.00 w sali konferencyjnej w budynku Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego przy ul. Kolejowej 7B w Pucku, w następujących terminach:

 • 04.08.2023r.

 • 15.09.2023r.

 • 27.10.2023r.

 • 08.12.2023r.

Osobą prowadzącą Grupę Wsparcia jest Pani Katarzyna Parchem - psycholog, socjoterapeuta, trener, psychoterapeuta systemowy. Pani Katarzyna Parchem w swoim gabinet psychologicznym prowadzi konsultacje, terapię psychologiczną, psychoterapię dzieci i młodzieży (m.in. zaburzenia nastroju, zaburzenia zachowania, zaburzenia lękowe, traumy, trudności w nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji interpersonalnych, eksperymentowanie i używanie substancji psychoaktywnych, problemy z agresją lub skrają nieśmiałością, żałoba, obniżona motywacja), terapię rodzin (m.in. kryzysy rodzinne, konflikty, trudności w komunikacji, zaburzenia emocjonalne). Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów dla dzieci i młodzieży, zajęć socjoterapeutycznych, szkoleń Rad Pedagogicznych, w opiniowaniu o motywacji i predyspozycji dla kandydatów na rodziny zastępcze.