Od 1 stycznia 2024 r., w Wojewódzkim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności, składać można wnioski o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia, od którego zależeć będzie świadczenie wspierające wypłacane przez ZUS.

 infolinia świadczenie wspierające

 

Wniosek o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia mogą złożyć osoby niepełnosprawne, które posiadają:

 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności - wydane przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności;
 • orzeczenie o niezdolności do pracy lub orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji - wydane przez lekarzy orzekających w ZUS;
 • orzeczenie o inwalidztwie - wydane przed 1998 r. przez komisję lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia.

 

Osoba niepełnosprawna, aby otrzymać decyzję ustalającą poziomu potrzeby wsparcia musi złożyć wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia wraz z kwestionariuszem samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem.

Wniosek i kwestionariusz można pobrać na stronie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku pod linkiem : https://www.gov.pl/web/uw-pomorski/osoby-z-niepelnosprawnosciami-zmiana-przepisow-od-1-stycznia-2024-r

 

Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia można złożyć w postaci:

 • elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego (portal empatia);
 • w formie papierowej do wojewódzkiego zespołu (osobiście w godzinach 8-15 ul. Smoluchowskiego 18 F, pocztą tradycyjną na adres Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku WZON ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk) lub za pośrednictwem powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności zgodnie z art. 6b3 pkt.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 1997 Nr 123 poz. 776).

Powiatowe zespoły wnioski wraz z kwestionariuszem winny przekazać do wojewódzkiego zespołu nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku (art. 6b3 pkt. 9 powyższej ustawy).

 

Wnioski rozpatrywane są w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia wpływu do wojewódzkiego zespołu. O terminie i miejscu ustalenia poziomu potrzeby wsparcia osoba niepełnosprawna bądź osoba uprawniona zostanie powiadomiona nie później niż 7 dni przed dniem wyznaczonego terminu.

 

Poziom potrzeby wsparcia będzie ustalany:

 • w wartościach punktowych w skali od 0 do 100;
 • na podstawie obserwacji, wywiadu bezpośredniego oraz oceny funkcjonowania osoby niepełnosprawnej, a także na podstawie informacji wskazanych w kwestionariuszu samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem przez członków składu ustalającego poziom potrzeby wsparcia;
 • za zgodą osoby ubiegającej się w miejscu jej pobytu, albo w siedzibie wojewódzkiego zespołu albo w innym miejscu przez niego wyznaczonym.

 

Decyzja wydawana będzie na podstawie ostatecznego orzeczenia na okres, na który osoba została zaliczona do osób niepełnosprawnych, jednakże nie dłuższy niż 7 lat. Od decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do wojewódzkiego zespołu składany w terminie 14 dni od dnia doręczenia. Po wydaniu decyzji przez Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, aby otrzymać świadczenie wspierające należy złożyć wniosek w formie elektronicznej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który będzie wypłacał świadczenie wspierające.

 

Świadczenie wspierające jest wprowadzane w trzech etapach. Harmonogram, zgodnie z którym świadczenie będzie dostępne, wygląda następująco:

 • osoby, które mają od 87 do 100 pkt, mogą ubiegać się o świadczenie od 2024 r.,
 • osoby, które mają od 78 do 86 pkt, mogą ubiegać się o świadczenie od 2025 r.,
 • osoby, które mają od 70 do 77 pkt, mogą ubiegać się o świadczenie od 2026 r.

Harmonogram ten nie dotyczy osób z niepełnosprawnością, na które ich opiekunowie 1 stycznia 2024 r. lub później pobierali z organu gminy świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna. Takie osoby będą mogły ubiegać się o przyznanie świadczenia wspierającego już w 2024 r., jeśli w decyzji o poziomie potrzeby wsparcia uzyskały co najmniej 70 punktów.

 

Pozostałe informacje o świadczeniu na stronie ZUS: https://www.zus.pl/-/%C5%9Awiadczenie-wspieraj%C4%85ce-6

 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997r. Nr 123 poz. 776 ze zm.);
Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz.U. z 2023r. poz. 1429);
Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 listopada 2023r. w sprawie ustalania poziomu potrzeby wsparcia (Dz.U. z 2023r. poz. 2581).

 

 

Green and Brown Illustrated Easter Greeting Instagram Story

1small

2 small

Dnia 22.03.2024r. przedstawicielki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku, wzięły udział w Dniu Zawodowca organizowanym przez PUP PUCK w Powiatowy Ośrodek Sportu Młodzieżowego Stoisko pełne informacji i słodkości dostępne było dla odwiedzających z terenu Powiat Pucki Nasz udział związany był przede wszystkim z poszukiwaniem kandydatów na rodziców zastępczych, przedstawieniem idei rodzicielstwa zastępczego oraz nagłośnieniu najpilniejszych potrzeb powiatu jakim jest znalezienie POGOTOWIA RODZINNEGO🚨
Otrzymaliśmy od uczestników poza cudownym nastrojem i uśmiechami mnóstwo pytań o możliwość przystąpienia do procedury kwalifikacyjnej jakie warunki należy spełnić, aby zostać rodzicem zastępczym. Ile wynosi wynagrodzenie i na jaki okres czasu zawierana jest umowa oraz w w jakim wieku trafić może pierwsze dziecko do nowo powstałej rodziny zastępczej. Takie oraz wiele innych pytań, wątpliwości starałyśmy się rozwiać i zaprosić do współpracy.
 
Dziękujemy za cudne przyjęcie i gratulujemy świetnej organizacji 💐
 
➡️Przypominamy również, że rok 2024 został ogłoszony w Powiecie Puckim Rokiem Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny⬅️
 
432664080 933316068250729 3712245287788914431 n                                                        432690986 1593883678037425 2751192441906936147 n    
432912994 3267766290184489 6554731717880722170 n     
432896555 942529974282386 6624841004058635852 n                                                        432703539 1499423440986576 7835823152094043513 n  

Wydawać by się mogło, że każde dziecko powinno mieć szczęśliwy i bezpieczny dom. Wydawać by się mogło, że rodzice decydując się na rodzicielstwo będą odpowiedzialni i stworzą właśnie najlepszy dom dla swoich dzieci, aż do osiągnięcia pełnoletności. Nie każdy dom niestety taki jest. Czasem zdarza się, że rodzice nie potrafią zbudować dla swoich dzieci właściwego miejsca. Bywa również tak, że pomimo zbudowania najlepszego miejsca na ziemi nie są w stanie zapewnić należytej opieki dla swoich dzieci, dzielić z nimi trosk, wspierać i rozwijać. Niestety życie pisze również czasem taki scenariusz, że w życiu dziecka na pewnym etapie zabraknie rodziców..

W takich skrajnych momentach pojawiają się Nasi codzienni bohaterowie. Ludzie którzy otwierają swoje serca bardziej niż każdy przeciętny człowiek, codziennie na nowo. Osoby, które potrafią obdarzyć nie tylko miłością i bezpieczeństwem dzieci ale także zrozumieniem i cierpliwością rodziców, którzy stają na progu, aby walczyć o przywrócenie władzy rodzicielskiej. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku poszukuje właśnie ludzi o otwartych sercach, pragnących wpuścić do swojego bezpiecznego domu tupot małych stóp. Szukamy rodziców zastępczych! Małżeństwa, związku partnerskiego, singla, rozwodnika/rozwódki.. Kogoś kto zechce stawić czoła rodzicielstwu zastępczemu. 

Więcej, ciekawiej a na pewno barwniej o potrzebach powiatu, warunkach pozostania rodzicem zastępczym oraz promocji samej idei rodzicielstwa zastępczego w rozmowie z panią Agnieszką Szenk - dyrektorem PCPR w Pucku i panią Wiesławą Derc - kierownikiem Zespołu pieczy zastępczej rozmawiał Konrad Biskup w audycji Gadanie na śniadanie z radia Norda FM. 

https://norda.fm/wiadomosci/gadanie-na-sniadanie-agnieszka-szenk-i-wieslawa-derc/

Posłuchaj, przyjdź do Nas, zostań rodzicem zastępczym!

To jest ważne PCPR Puck mały