Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

Do niniejszego ogłoszenia otwartego konkursu ofert nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2016 roku Nr 1020 z późn. zm.)

 

PROGRAM KOREKCYJNO – EDUKACYJNY

DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku, już we wrześniu 2017 r. rozpoczyna cykl zajęć korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc.

Zajęcia są bezpłatne, a uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ich odbyciu.


Zapraszamy do uczestnictwa w zajęciach, osoby zobowiązane przez Sąd, Prokuraturę, Zespoły Interdyscyplinarne i kuratorów oraz wszystkich, którzy chcą dobrowolnie nauczyć się panowania nad zachowaniami przemocowymi względem najbliższych i odbudować związek w oparciu o partnerstwo oraz wzajemny szacunek.

Osoby zainteresowane, w pierwszej kolejności powinny zgłosić się na indywidualne spotkanie, na które obowiązuje rejestracja telefoniczna pod numerem: 664 494 749.

 

Spotkania indywidualne odbywać się będą już w sierpniu 2017 r.

 

 

INFORMACJA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr 8/2017 Dyrektora PCPR dzień 14.08.2017 jest dniem wolnym od pracy.

 

 

             Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku, zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi z dnia 20 czerwca 2017 uprzejmie informuje wszystkich uczestników projektu "Aktywny Powiat Pucki", którzy brali w nim udział w okresie od lutego 2016 roku do maja 2017 roku, że dokonano wykreślenia z dokumentu deklaracji uczestnictwa informacji o odpowiedzialności karnej uczestnika.

 

 

Zarządzenie nr 8/2017

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku

z dnia 23.05.2017

  w sprawie: dodatkowych dni wolnych od pracy w 2017 r.

   

  Na podstawie art.130 par.2 Kodeksu pracy ustanawiam:

  § 1

  1. Za dzień 10 czerwca 2017 r.- zorganizowanie Dnia Rodzicielstwa zastępczego przypadający w sobotę ustanawia się 16 czerwca 2017 r.(piątek) dniem wolnym od pracy
  2. Za dzień 11 listopada 2017 r.- przypadający w sobotę ustanawia się 14 sierpnia 2017 r (poniedziałek) dniem wolnym od pracy.

  § 2
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania