pdfSTMienia.fr3.pdf271.12 KB10/06/2019, 10:32

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku z ogromną przyjemnością informuje, że decyzją Komisji w ramach konkursu "30 maja - Świętujmy razem" organizowanego przez Fundację EY otrzymało darowiznę na realizację Projektu o nazwie "Dzień Rodzicielstwa Zastępczego - Świętujmy Razem!". Projekt "Dzień Rodzicielstwa Zastępczego - Świętujmy Razem!" realizowany będzie w okresie od dnia 30 maja 2019r. do dnia 30 listopada 2019r, a jego działania służyć mają trzem wymienionym celom:

  • Promocji rodzicielstwa zastępczego i pozyskiwaniu kandydatów na rodziców zastępczych w innowacyjny sposób wykraczający poza standardowe ulotki i plakaty.
  • Wewnętrznej integracji środowiska rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, jak również dzieci w nich umieszczonych. Zależało nam na szeroko rozumianej integracji rodzinnej pieczy zastępczej jako całego środowiska oraz integracji rodzinnej pieczy zastępczej ze środowiskiem lokalnym. W ten zakres wpisuję się także integracja dzieci z elementami edukacji oraz promowanie aktywnych i kreatywnych form spędzania czasu wolnego (do tej kategorii nie zaliczają się festyny i pikniki)
  • Rozwojowi kompetencji opiekunów zastępczych w formie szkoleń, cyklów warsztatowych, szkół dla rodziców itp.

 

Partnerami przy realizacji projektu "Dzień Rodzicielstwa Zastępczego - Świętujmy Razem!" są:

  1. Centralny Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich im. Feliksa Stamma Cetniewo we Władysławowie
  2. Centrum Kultury, Promocji i Sportu we Władysławowie

Całkowity koszt projektu wynosi 13.900 zł, natomiast kwota darowizny otrzymanej w ramach konkursu Fundacji E&Y "30 maja - Świętujmy razem" wynosi 5.900 zł.


Kolejne etapy projektu "Dzień Rodzicielstwa Zastępczego - Świętujmy Razem!" wraz z fotorelacją przedstawiane zostaną na stronie internetowej PCPR w Pucku oraz na profilu społecznościowym FB.

 

Biały napis fundacja na żłótym tle i czarne litery EY