Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku informuje, że od dnia 1 stycznia 2020r. wszystkie Osoby Niepełnosprawne mogą złożyć wniosek o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych oraz o udzielenie dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze drogą elektroniczną w Systemie Obsługi Wsparcia. Warunkiem złożenia wniosku w w/w Systemie jest posiadanie Profilu Zaufanego lub podpisu elektronicznego.

 

Jednocześnie informujemy, że dodatkową korzyścią wynikającą z posiadania Profilu Zaufanego jest:

 1. posiadanie aktywnego Internetowego Konta Pacjenta (IKP), który umożliwia uzyskanie informacji na temat korzystania z opieki medycznej w ramach ubezpieczenia NFZ w Polsce i zagranicą
 2. Zintegrowany Informator Pacjenta zawierający m.in.:
 • dane na temat aktualnego statusu ubezpieczenia,
 • wykaz placówek opieki medycznej wraz z godzinami otwarcia i dostępnością
  dla osób niepełnosprawnych,
 • deklaracje wyboru lekarza i pielęgniarki POZ,
 • etap rozpatrywania wniosku o leczenie sanatoryjne lub dofinansowanie ze
  środków NFZ do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, zakupu przedmiotów
  ortopedycznych i środków pomocniczych.