Nowe przepisy Ustawy z dnia 31.03.2020 r. Dz.U. poz 568 z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 określają że:

 

  • jeśli ważność orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, wydanego na czas określony, upłynęła do 90 dni przed wejściem w życie ww. ustawy, to zachowuje ono ważność (pod warunkiem złożenia w trakcie ważności tego orzeczenia kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia) przez 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia) – przepis ten wchodzi w życie z mocą od 9 grudnia 2019 r.;
  • jeśli ważność orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, wydanego na czas określony, upływa po wejściu w życie tej ustawy, to zachowuje ono ważność przez 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia; przepis ten wchodzi w życie z mocą od 8 marca 2020 r.);
  • w związku z zachowaniem ważności orzeczeń na powyższych warunkach, także karty parkingowe zachowują ważność przez 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia);
  • także karty parkingowe wydane placówkom zachowują ważność przez 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii;
  • jeśli od kończącego się orzeczenia uzależniona była wydana wcześniej decyzja przyznająca świadczenie z pomocy społecznej, to okres wskazany w decyzji także ulega przedłużeniu tak jak orzeczenie (nie wymaga to wywiadu środowiskowego);

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku uprzejmie informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 02.04.2020r (czwartek) urząd będzie czynny do godziny 15:30.

Fundacja INTERIOS, informuje o gotowości w świadczeniu kompleksowego wsparcia dla mieszkańców województwa pomorskiego w zakresie pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej oraz prawnej w związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19.  Więcej informacji w załączeniu.

 

pdfUE_Interios_Dyżury_telefoniczne_specjalistów_COVID-19_skan.pdf1.93 MB23/03/2020, 14:07

pdfStowarzyszenie_INTERIOS_dyżury_specjalistów_dot_COVID-19_pismo.pdf1.61 MB23/03/2020, 14:07

pdfStowarzyszenie_INTERIOS_Zarządzenie_dot_COVID-19_.pdf860.36 KB23/03/2020, 14:07

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku informuje, że Punkt Interwencji Kryzysowej udziela pomocy psychologicznej osobom w kryzysie.

Pomoc udzielana będzie telefonicznie lub on-line w czwartki w godzinach: 12.00 – 16.00.

W celu umówienia  konsultacji prosimy o kontakt telefoniczny do sekretariatu: nr 58 673 41 93.