Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku informuje, że jest realizatorem programu pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w zakresie Modułu III. Pomoc finansowa w ramach Modułu III ww. programu skierowana jest do osób niepełnosprawnych, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły możliwość korzystania z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej i udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.
Uprzejmie informujemy, że nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, jednakże nie później niż do 4 września 2020r.

Zachęcamy do składania wniosków poprzez Systemie Obsługi Wsparcia - sow.pfron.org.pl

 

Szczegółowe informację dotyczące programu:
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-osobom-niepelnosprawnym-poszkodowanym-w-wyniku-zywiolu-lub-sytuacji-kryzysowych-wywolanych-chorobami-zakaznymi/kierunki-dzialan-oraz-warunki-brzegowe-obowiazujace-w-2020-roku/