Dyrektor Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie w Pucku uprzejmie informuje, że od dziś tj. 04.05.2020r część pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku wróciła do pracy. Urząd jest czynny dla klientów, jednak z ograniczeniem wstępu - zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Nami przy ladzie podawczej - można złożyć wniosek, odebrać legitymację osoby niepełnosprawnej lub dopytać o formalności związane z dofinansowaniem z funduszu PFRON. Z każdego działu jest przedstawiciel, który chętnie udzieli pomocy.

Zapraszamy wejściem od strony windy, tam znajduje się lada ze skrzynką podawczą, gdzie można wrzucać dokumenty. Dokumentacja powinna znajdować się w kopercie lub koszulce. W przypadku pytań proszę użyć dzwonka - wtedy niezwłocznie pojawimy się przy okienku. Niezmiennie można korzystać z e-Urzędu i składać dokumenty za pomocą ePUAP czy w formie mailowej. Jednocześnie prosimy o zachowanie wszelkich środków ostrożności i higieny zalecanych przez Ministerstwo Zdrowia.