covid 19

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku w związku z panującą pandemią wirusa COVID-19, a także wprowadzeniem nowych zasad bezpieczeństwa związanych z wejściem powiatu puckiego w strefę czerwoną uprzejmie informuje o formie dostępu do instytucji.

Klienci Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku będą przyjmowani przy wejściu od strony windy. Znajduje się tam lada z wbudowaną skrzynką na wnioski i listy, w przypadku pytań zamontowane są również dzwonki, które będą przywoływały pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku do obsługi klientów.

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku od dnia 12 października 2020r. będą wykonywać swoje obowiązki w formie rotacyjnej. Oznacza to, że pracownicy nadal będą pozostawali w kontakcie z klientami w formie telefonicznej, mailowej oraz przez platformę ePUAP.