Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku informuje, że od 1 stycznia 2022 roku wnioski na:

  • dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych;
  • dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze;
  • dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych;
  • dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych;
  • dofinansowanie do usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika;

można złożyć za pomocą Systemu Obsługi Wsparcia dostępnego pod adresem: sow.pfron.org.pl

 

Prosimy o korzystanie z możliwości elektronicznego składania wniosków z uwagi na to, że znacznie ułatwia to zarówno komunikację z pracownikami PCPR, jak również pozwala na załatwienie sprawy w całości bez wychodzenia z domu. Aby złożyć wniosek poprzez SOW, należy posiadać Profil Zaufany lub podpis elektroniczny.