rodzina, dwójka dzieci

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego wszystkim Rodzinom Zastępczym składamy

serdeczne życzenia i podziękowania

za zaangażowanie w pracę na rzecz dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej!

 

Rodzina zastępcza to nie tylko misja dnia codziennego, ale także dar serca 🧡