Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi poradnictwa prawnego i obywatelskiego w ramach projektu System Aktywizacji Społeczno- Zawodowej w powiecie puckim- etap II", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 6 Integracja, Działania 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 6.1.1 Aktywizacja społeczno- zawodowa- mechanizm ZIT." w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020). Postępowanie o udzielenie zamówienia, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro tj. zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z póżn. zm.) prowadzone jest w formie Zapytania ofertowego.

 

docZapytanie_ofertowe-_poradnictwo_prawne_i_obywatlskie.doc271 KB04/02/2021, 15:12

pdfZapytanie_ofertowe-_poradnictwo_prawne_i_obywatlskie.pdf326.12 KB04/02/2021, 15:12

docxzałącznik_nr_1_-_wzór_oferty.docx109.87 KB04/02/2021, 15:12

doczałącznik_nr_2-_wzór_umowy_na_poradnictwo_prawne_i_obywatelskie.doc193.5 KB04/02/2021, 15:12

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku w związku z panującą pandemią COVID-19, informuje o możliwości kontynuacji form pomocy w nowych warunkach:

Grupa wsparcia  prowadzona dla rodzin zastępczych spokrewnionych oraz niezawodowych będzie odbywała się w formie wcześniej umówionych konsultacji z psychoterapeutką Panią Kingą Orłowską w formie indywidualnej, poprzez kontakty zdalne oraz osobiste w zależności od możliwości osób zainteresowanych, a także możliwości zachowania środków ochrony osobistej i bezpieczeństwa. Spotkania grupowe nadal nie będą się odbywały do odwołania.

Superwizja prowadzona dla rodzin zastępczych zawodowych, zawodowych specjalistycznych oraz Rodzinnych Domów Dziecka będzie odbywała się w formie zdalnej we wcześniej umówionych  terminach. Poradnictwa specjalistycznego udzielać będzie psychoterapeuta Pan Tomasz Kwiatkowski.

Mimo nowych warunków do korzystania z oferowanych form pomocy zachęcamy wszystkie rodziny zastępcze do udziału w nich. Bowiem celem powyższych narzędzi pomocy jest kontynuowanie rozwoju osobistego, który na dalszym etapie przekłada się na rozwój całej rodziny.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku uprzejmie informuje, że dnia 31.12.2020 (Sylwester) urząd będzie czynny do godziny 15:00.

santa claus 1819933 1920

 

Jest taka noc, na którą człowiek
czeka i za którą tęskni.
Jest taki wyjątkowy wieczór w roku,
gdy wszyscy obecni gromadzą
się przy wspólnym stole,
Jest taki wieczór, gdy gasną spory, znika nienawiść…
Wieczór, gdy łamiemy opłatek, składamy życzenia…
to noc wyjątkowa…jedyna…
niepowtarzalna…Noc Bożego Narodzenia…

Szanowni Państwo pragniemy, aby
Święta Bożego Narodzenia
były dla Was wyjątkowe, przepełnione
bliskością, zdrowiem i spokojem,
a Nowy Rok niech będzie nadzieją
i pierwszym spojrzeniem w lepszy czas.

Życzy

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku wraz z pracownikami.