Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku

ogłasza nabór dla kandydatów na

RODZINĘ ZASTĘPCZĄ ZAWODOWĄ

na 3/1 etatu umowa zlecenia na czas nieokreślony

 

poszukiwana jest zawodowa rodzina zastępcza, pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego lub z interwencyjnymi miejscami sprawująca kilkudniową opiekę nad dziećmi – osoba/ osoby, które chcą stworzyć bezpieczny dom dzieciom pozbawionym prawidłowej opieki rodziców biologicznych – ZAPRASZAM NA ROZMOWĘ

 

Zapraszam do współpracy wszystkich mieszkańców powiatu puckiego jak i powiatów ościennych. Dla Nas NIE MA GRANIC, kiedy liczy się pomoc i szczęście dzieci. Posiadam Zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem, różnorodnym podejściem i empatią. Poszukuję osób chcących poświęcić swój czas i energię w wychowanie następnego pokolenia.

 

Jesteś singlem/ osobą samotną /w związku partnerskim/ w związku małżeńskim – nic nie stoi na przeszkodzie, aby zostać rodziną zastępczą! JESTEŚ – to wystarczy.

 

Poniżej szereg ważnych dla Ciebie / do Was informacji – zapoznaj się!

 

Nazwa i adres jednostki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku

84-100 Puck, ul. Kolejowa 7C

 

Miejsce wykonywania pracy:

Twoje miejsce zamieszkania, jeśli go nie masz pomożemy Ci znaleźć

 

Warunki pracy na stanowisku:

Praca w trybie jednozmianowym, całodobowym 24 – godzinnym z możliwością urlopu

 

Wymagania niezbędne dla osoby pełniącej funkcję rodziny zastępczej czyli powierzenie dzieci może zostać osobie/ osobom, które:

 1. Dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 2. Nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 3. Wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 4. Nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
 5. Są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:
 • zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę;
 • opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub pogotowia rodzinnego wystawioną przez psychologa współpracującego z PCPR;
 1. Przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z tym że w przypadku cudzoziemców ich pobyt jest legalny;
 2. Zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
 • rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego;
 • właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań;
 • wypoczynku i organizacji czasu wolnego.
 1. Nie figurują w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym;
 2. Nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo w tym przestępstwo skarbowe; przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego;
 3. Posiadają pełną zdolności do czynności prawnych i korzystają z pełni praw publicznych;

 

Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie w opiece nad dziećmi;
 2. Pokłady miłości, cierpliwości i siły do przytulania dzieci;
 3. Odpowiedzialność, dyspozycyjność i kreatywność;
 4. Dokładność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków;
 5. Znajomość ustawy o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej i aktów wykonawczych do ustawy;

 

Zakres obowiązków:

 1. Całodobowa opieka i wychowanie nad dziećmi, które zostały pozbawione prawidłowej opieki przez swoich rodziców biologicznych;
 2. Dbanie o prawidłowy rozwój dzieci w obszarze edukacyjnym, zdrowotnym, rozwijania talentów oraz wyrównywania braków obszarach;
 3. Dbanie o bezpieczeństwo dzieci, o ich stan emocjonalny, fizyczny oraz społeczny i podejmowanie odpowiednich działań profilaktycznych;
 4. Przestrzeganie Konwencji o Prawach Dziecka;
 5. Utrzymywanie relacji oraz współpraca z instytucjami oraz rodzicami biologicznymi;
 6. Gromadzenie i przechowywanie dokumentów, dotyczących stanu zdrowia dziecka, jego wyników w nauce oraz sytuacji prawnej;
 7. Wspieranie działań w zakresie unormowania sytuacji życiowej i prawnej dziecka;
 8. Realizowanie zaleceń wynikających z Planu Pomocy Dziecku oraz Oceny Rodziny Zastępczej

 

KAŻDĄ osobę zainteresowaną, zastanawiającą się, pragnącą rozwiać wszelkie wątpliwości PROSZĘ O KONTAKT telefoniczny z Kierownikiem Zespołu ds. pieczy zastępczej pod nr 531 092 467 / 58 673 41 93, mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobisty w Pucku, przy ul. Kolejowej 7 C

Co MY zapewniamy Tobie:

 1. Bezpłatne szkolenie przygotowujące do bycia zawodową rodziną zastępczą w wygodnej formie online z doświadczoną trenerką, która również prowadzi rodzinny dom dziecka i temat zna od podszewki. Termin możesz dopasować indywidualnie a praktyki odbywasz możliwie najbliżej swojego miejsca zamieszkania!
 2. Bezpłatne wsparcie koordynatora przez cały okres trwania współpracy.
 3. Bezpłatne wsparcie psychologa dla dzieci, które zostaną umieszczone w rodzinie zastępczej oraz konsultacje wspierające w procesie opiekuńczo-wychowawczym dla Was.
 4. Bezpłatne wsparcie pedagogiczne zarówno dla rodziców zastępczych jak i dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej.
 5. Bezpłatny udział w szkoleniach organizowanych przez PCPR w Pucku z tematyki dostosowanej do Twoich potrzeb z zakresu rozwoju dziecka.
 6. Bezpłatne zajęcia warsztatów „Szkoły dla rodziców” .
 7. Bezpłatne poradnictwo prawne.
 8. Zatrudnienie w rodzinie zastępczej/ rodzinnym domu dziecka/ pogotowiu rodzinnym osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich.
 9. Pomoc wolontariuszy.
 10. Bezpłatne wsparcie dla pełnoletnich wychowanków opuszczających pieczę zastępczą w postaci Mieszkania Treningowe i Mieszkania Chronionego.
 11. Bezpłatny udział w superwizji dla rodziców zastępczych zawodowych
 12. Pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych na prowadzenie rodziny zastępczej zawodowej/ w tym pogotowia rodzinnego – jeśli warunki lokalowe stanowią przeszkodę w podjęciu tej decyzji.
 13. Możliwość rozwoju poprzez udział w szkoleniach, programach kierowanych oraz wspólnych wyjazdach i spotkaniach integracyjnych.
 14. Comiesięczne świadczenia związane z utrzymaniem każdego dziecka w rodzinie zastępczej zawodowej lub pogotowiu rodzinnym w wysokości 1517,00 zł – kwota ulega waloryzacji zgodnie z ustawą.
 15. Wynagrodzenie dla rodzica zastępczego w wysokości min. od 4600,00 zł a dla rodziców pełniących funkcję pogotowia opiekuńczego w kwocie min. 6400,00 zł oraz dodatek w kwocie 500 zł za przyjęcie każdego kolejnego dziecka do zawodowej rodziny zastępczej powyżej limitu.
 16. Jednorazowe świadczenie na przyjęcie każdego dziecka do pieczy 1000 zł.
 17. Dodatek motywacyjny zgodnie z rządowym programem wsparcia pieczy zastępczej w wysokości 1000 zł.
 18. Rodzinną, przyjazną atmosferę oraz grono empatycznych i pomocnych rodziców zastępczych jak i pracowników PCPR.

Ponadto umożliwiamy dofinansowanie do świadczeń fakultatywnych wynikających z ustawy takich jak:

 1. Dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej w wysokości 400 zł raz w roku.
 2. Świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – wypłacane jednorazowo.
 3. Dofinansowanie do wydatków na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki - wypłacane jednorazowo lub okresowo.
 4. Środki na utrzymanie lokalu, w którym mieszka rodzina zastępcza zawodowa/ pogotowie rodzinne – wypłacane co miesiąc.
 5. Świadczenia na pokrycie kosztów remontu lokalu mieszkalnego dla rodzin zastępczych zawodowych lub pogotowia rodzinnego – wypłacane co dwa lata.
 6. Świadczenia na pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka – wypłacane na dziecko.

 

Co ważne – na KAŻDE dziecko przebywające w rodzinie zastępczej przysługuje zgodnie z Ministerialnym Programem świadczenie wychowawcze 800+ oraz świadczenie Dobry Start.

 

Zadzwoń, napisz SMS, przyjdź – powiemy Ci o szczegółach, pomożemy uzupełnić wstępną dokumentację, opowiemy o Naszej współpracy i przedstawimy tabelę wynagrodzeń dostosowanych dla Ciebie. Rozmowy są bezpłatne i niezobowiązujące. Wiemy, że czasem zastanawiacie się latami i nadal nie jesteście pewni. Czasem potrzeba jest więcej czasu na podjęcie decyzji, bo to ważny krok w stronę przyszłego pokolenia, ale spokojnie u Nas go dostaniesz!

Wyjaśniamy wszystko bez ogródek, szanujemy Twój czas i zaangażowanie. Jeśli tu dotrwałeś to znak. Przekonaj się, szukam właśnie Ciebie.

                                                                                                                                                            

Agnieszka Szenk

                                                                                                                              Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku