pdfWniosek o wydanie karty parkingowej413.86 KB

 • do wniosku o kartę należy dołączyć:
  • aktualne zdjęcie wielkości 3,5 x 4,5 mm;
  • dowód wpłaty za kartę parkingową w wysokości 21,00 zł (nr konta do wpłaty: 05 8348 0003 2103 0000 0337 0009, w tytule imię i nazwisko wnioskodawcy)
  • karty parkingowe wystawiane są tylko na podstawie prawomocnych orzeczeń o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawnością, lub o wskazaniach do ulg i uprawnień
 • Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście, z wyjątkiem:
  1) osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;
  2) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;
  3) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.
 • Wniosek należy podpisać w obecności przewodniczącego zespołu albo osoby przez niego upoważnionej.

 

Szczegółowe informacje dotyczące procedury otrzymania karty parkingowej dostępne są w pliku do pobrania:

docINFORMATOR_-_karta_parkingowa.doc53.5 KB