panorama 4610864 1920

 

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego życzymy Państwu wszelkiej pomyślności oraz sukcesów w realizowaniu swoich zadań na rzecz dzieci przebywających w pieczy zastępczej, aby każdy Państwa dzień był pełen dziecięcych uśmiechów i szczerej radości, żeby w Państwa domach zawsze gościły miłość i zdrowie.  Korzystając z tej wyjątkowej okoliczności pragniemy przekazać Państwu wyrazy uznania i wdzięczności dla Waszej codziennej pracy.

Wszystkiego co najlepsze życzą Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy rodzinie w Pucku wraz z pracownikami.