Deklaracja dostępności Pcpr Puck

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Pcpr Puck.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Angelika Sosnowska.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 507066895

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor PCPR Puck
 • Adres: 84-100 Puck ul. Kolejowa 7C
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 58 6743 4193

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba PCPR Puck mieści się w Pucku przy ul. Kolejowej 7C. Budynek posiada trzy wejścia. Wejście przy windzie umożliwia wjazd osobom na wózkach bezpośrednio do windy i dotarcie do wewnątrz budynku.

Winda oraz inne pomiesczenia nie posiada oznaczenia w języku braila.

W urzędzie nie ma tłumacza migowego języka migowego.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Aplikacje mobilne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie udostępnia następujące aplikacje mobilne:

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Budynek mieści się na parterze.

Inne informacje i oświadczenia

Wszystkie treści na stronie są aktualnie sprawdzane i będą systematycznie uzupełniane o elementy, które pozwolą w jak najlepszy sposób spełnić warunki ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji moblinych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 poz.848).