Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko: Pomoc biurowa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko pomocy biurowej została wybrana Pani Natalia Ryś.

 

Uzasadnienie wyboru:

Kandydatka spełniła wymagania formalne, podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się poziomem wiedzy niezbędnej do prawidłowego wykonywania obowiązków na stanowisku pomocy biurowej. Posiadana wiedza i umiejętności gwarantują prawidłowe wykonywanie zadań na powierzonym stanowisku. W związku z powyższym podjęto decyzję o zatrudnieniu Pani Natalii Ryś.