Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku

ogłasza konkurs plastyczny

pt. „Moje wymarzone wakacje

 

  • konkurs skierowany do dzieci - uczniów szkół podstawowych w powiecie puckim, w dwóch kategoriach : klasy I-III oraz klasy IV - VIII
  • dzieci mogą brać udział w konkursie wyłącznie za zgodą rodziców (konieczna podpisana zgodna dostępna w załączeniu)
  • praca płaska techniką dowolną (rysunek ołówkiem, kredką, tuszem, węglem, farbą, akwarelą, pastelami, kolaż, witraż, wydzieranka, wycinanka)
  • preferowany format prac A4, A3
  • każda praca powinna być opisana z tyłu (imię i nazwisko autora, tytuł, nazwa szkoły, klasa)
  • regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej www.pcprpuck.pl
  • prace należy dostarczyć do sekretariatu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku, ul. Kolejowa 7c do dnia 31.05.2023r.

 

Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się podczas Festynu zorganizowanego z okazji Dnia Dziecka w dniu 03.06.2023r. przy Szkole Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku.

 

Załączniki:

docxregulamin_konkursu.docx17.93 KB10/05/2023, 13:56

docxdeklaracja_udziału.docx16.21 KB10/05/2023, 13:56