Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pucku przypomina, że zgodnie z Ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw, orzeczenia przedłużone w związku z pandemią, których okres ważności upłynąłby do dnia 31 grudnia 2020 r. – zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.

Zwracamy uwagę na konieczność upewnienia się, do której z trzech grup orzeczeń, wskazanych we wspomnianej ustawie, należy Państwa dokument.

Wniosek o wydanie kolejnego orzeczenia należy składać nie wcześniej niż 30 dni przed końcem ważności obecnego. Wnioski są dostępne w zakładce "ORZECZNICTWO".