Nowe Godziny Przyjmowania Interesantów

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku, informuje o nowych godzinach przyjmowania interesantów.

Dzień pracy wewnętrznej nie dotyczy sekretariatu i Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej,

zgodnie z Uchwałą nr 13 Zarządu Powiatu Puckiego z dnia 13.06.2024r. w sprawie uchwalenia

Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku.