Informujemy, że od września 2022r. Punkt Interwencji Kryzysowej realizuje nowy cykl grupy wsparcia z podziałem na podstawową i zaawansowaną. Spotkania grup odbywają się we wtorki w godzinach: 16:30-18:30.


Szczegółowe informacje i zapisy dostępne pod numerem: 664 494 749 lub 58 673 41 93.
Osoba do kontaktu: Angelika Kłucińska

 

Czym są grupy wsparcia i kto jest ich adresatem?

Grupa wsparcia jest formą pomocy psychologicznej. Zwykle w grupach wsparcia uczestniczą osoby, które łączą podobne problemy i trudności. Grupy mają charakter formalny
i organizowane są przez specjalistyczne instytucje i prowadzone przez jedną lub dwie profesjonalnie przygotowane osoby. Grupy takie mogą mieć charakter otwarty (gdy w każdym momencie mogą dołączyć do nich nowi członkowie) lub zamknięty (gdy nowi członkowie nie mogą dołączać do spotkań po ich rozpoczęciu). Udział w grupie wsparcia polega na dzieleniu się własnymi doświadczeniami z innymi jej członkami, słuchaniu, nawiązywaniu kontaktu, dzieleniu się pożytecznymi informacjami, udzielaniu sobie wzajemnie wsparcia emocjonalnego. Aktywne uczestnictwo w grupie wsparcia pomaga w pracy nad sobą, w osobistym rozwoju, a także
w radzeniu sobie z codziennymi trudnościami.