1707895165586

Dnia 13.02.2024r. w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej odbyło się spotkanie z

udziałem przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej - asystentów rodziny,

pracowników socjalnych oraz przewodniczących Zespołów Interdyscyplinarnych w Powiecie Puckim.

Spotkanie miało na celu usprawnienie współpracy pomiędzy instytucjami oraz wymianę doświadczeń.

Przede wszystkim jednak omówiono zasady przeprowadzenia Programu korekcyjno-edukacyjnego

dla osób stosujących przemoc domową. Podczas spotkania poruszona została również tematyka pieczy zastępczej 

- udział ww. służb przy realizacji postanowień sądu dotyczących małoletnich.

 

Kolejne spotkanie planowane jest drugim w kwartale 2024 roku. Dziękujemy za obecność. 

 

1707895165525170789516559217078951655981707895165584