Idea obchodów Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem zrodziła się w 2000 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości i ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Jest ona związana z obchodzonym w dniu 22 lutego każdego roku Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 roku. Ma on służyć przypominaniu o trudnej sytuacji ofiar przestępstw i ich rodzin.
 
Tydzień1
 
Włączając się w niniejszą inicjatywę pragniemy poinformować, że przez cały rok osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą zgłaszać się do Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. Kolejowej 7c w Pucku od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu lub telefonicznie pod nr tel. 664 494 749 celem skorzystania z pomocy jaką oferuje nasza instytucja. Więcej: https://pcprpuck.pl/pik/kontakt
 
Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku informuje, iż w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w dniach 19- 23 luty 2024r. w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Pucku, przy ul. 1 Maja 15 oraz pod numerami telefonów: 58 673-54-71 lub 58 673-54-70, będą pełnione dyżury prokuratorów dla osób pokrzywdzonych , w tym małoletnich (z przedstawicielem ustawowym) w godzinach od 9:30 do 15:00.