Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych we współpracy z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych uruchomił możliwość wypożyczania wysokiej jakości technologii wspomagających w ramach programu „Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością”.

Wypożyczalnia technologii wspomagających o zasięgu ogólnopolskim powstała z myślą o potrzebach osób z niepełnosprawnościami, aby zapewnić im dużą dostępność do sprzętu i wysoko zaawansowanych rozwiązań technologicznych, dzięki którym będą mogły zwiększyć swoje szanse na niezależne życie i pełny udział we wszystkich sferach życia, na równi z innymi osobami.

LOGOTYPPFRON wersja uzupelniajaca RBG 01

Wypożyczenie sprzętu jest optymalnym rozwiązaniem, zwłaszcza z uwagi na brak konieczności ponoszenia wysokich kosztów zakupów nowych urządzeń oraz możliwość wypróbowania i dopasowania najlepszej technologii dla każdej osoby indywidualnie, zgodnie z jej rzeczywistymi potrzebami.

Procedury wypożyczenia technologii są przejrzyste i nie wymagają dużego zaangażowania ze strony osób zainteresowanych, a na każdym etapie beneficjenci mogą liczyć na pomoc pracowników Centrum informacyjno-doradczych dla osób z niepełnosprawnościami, które działa przy Oddziale Pomorskim PFRON przy al. Grunwaldzkiej 184.

Zasady korzystania z wypożyczalni:

I. Kto może wypożyczyć sprzęt?

Każdy, kto:

  • ma ważne orzeczenie o niepełnosprawności (czyli orzeczenie wydawane dzieciom do 16 roku życia) lub orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,
  • w ciągu 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wypożyczenie technologii wspomagającej nie otrzymał ze środków PFRON albo NFZ dofinansowania na zakup takiej samej technologii wspomagającej jak ta, którą chce wypożyczyć.

Jeśli jednak:
Stan zdrowia pogorszył się na tyle, że nie można korzystać z kupionego wcześniej sprzętu lub urządzenia albo w wyniku zdarzeń losowych został on utracony (np. kradzież, zniszczenie) – należy zwrócić się do Centrum informacyjno-doradczego dla osób z niepełnosprawnością (CIDON) przy oddziale wojewódzkim PFRON. Jeśli opinia CIDON będzie pozytywna, złożenie wniosku o wypożyczenie technologii wspomagającej będzie możliwe.

II. Jak złożyć wniosek?
Wniosek powinien być złożony w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW).

III. Co można wypożyczyć?
Od początku funkcjonowania Wypożyczalni dostępne są cztery rodzaje technologii wspomagających:
a) technologie wspomagające dla osób z zaburzeniami wzroku, np. linijka Brajlowska, powiększalniki przenośne i stacjonarne, drukarki Brajlowskie
b) technologie wspomagające dla osób z zaburzeniami słuchu, np. aparaty słuchowe,urządzenia wspomagające słyszenie, systemy wspomagające słyszenie
c) technologie wspomagające ogólne, np. koncentratory tlenu, łóżka rehabilitacyjne,podnośniki transportowe elektryczne
d) technologie wspomagające komunikację alternatywną, np. oprogramowanie wspierające komunikację alternatywną, zestawy wspierające komunikację alternatywną (tablet + telefon,tablet + oprogramowanie MÓWik)

Lista dostępnego sprzętu jest zamieszczona na stronie PFRON.

Na specjalną uwagę zasługują w tym miejscu aparaty słuchowe. Aparaty słuchowe z wypożyczalni dostępne są bez zlecenia na wyroby medyczne, nie występują limity kwot na dofinansowanie zakupu sprzętu, nie ma ograniczeń wiekowych.
W wypożyczalni dostępne są nowoczesne aparaty słuchowe 4 wiodących producentów, a doboru sprzętu dokonują zgodnie z indywidualnymi potrzebami wykwalifikowani protetycy słuchu. Protetycy słuchu działają we wskazanych punktach protetycznych na terenie całego kraju.

IV. Umowa i kaucja
Po zawarciu umowy i wpłaceniu 2% kaucji zwrotnej wybrana technologia dostarczana jest bezpośrednio do Beneficjenta, u którego każdorazowo odbędzie się krótki instruktaż,dostosowanie, zamontowanie, czy skonfigurowanie wybranej technologii.


V. Wsparcie ze strony CIDON i RARS
Osoby zainteresowane wypożyczeniem technologii wspomagających na każdym etapie procesu wypożyczenia mogą kontaktować się z pracownikami Centrów Informacyjno-doradczych dla osób z niepełnosprawnością, którzy udzielają potrzebnych wskazówek.
Dostępna jest również pomoc za pośrednictwem infolinii obsługiwanej przez RARS.
Istnieje także możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego, który jest dostępny za pośrednictwem strony Funduszu.
Ponadto na stronach Funduszu został opublikowany pakiet kilku filmów instruktażowych w Polskim Języku Migowym.