doll figures gbc9fe4625 1920

 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć naszym

Klientom i Współpracownikom najserdeczniejsze życzenia,

w których chcemy zawrzeć dużo radości, szczęścia i spokoju.

Mamy nadzieję, że świąteczne chwile będą przepełnione

ciepłą atmosferą, a czas spędzony wśród rodziny

i najbliższych będzie magiczny i niezapomniany.

Życzymy również, aby nadchodzący rok był

pełen pomyślności, sukcesów i dobrych decyzji,

a także dziękujemy za dotychczasową współpracę,

z nadzieją na jeszcze owocniejszy rok.

 

życzy

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku

wraz z pracownikami.

 

 flat g00397838b 1280

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku uprzejmie informuje, że

w czwartek 10.11.2022 roku

urząd będzie czynny w godzinach

7:30-15:30

Za utrudnienia przepraszamy.

"Informator dla osób z niepełnosprawnością" powstał z inicjatywy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przy współpracy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Zebraliśmy w nim najważniejsze informacje, które mogą być przydatne dla osób z niepełnosprawnością. Opisaliśmy m.in. zasady przyznawania rent, przebieg orzecznictwa lekarskiego, warunki rehabilitacji leczniczej prowadzonej przez ZUS oraz uprawnienia pracownicze. W „Informatorze…" wyjaśniliśmy także, na jaką pomoc z PFRON mogą liczyć osoby z niepełnosprawnością oraz pracodawcy zatrudniający takich pracowników. Omówiliśmy zasady ubiegania się o tego rodzaju wsparcie, warunki jego udzielenia i niezbędne dokumenty.

Przybliżyliśmy również możliwość składania wniosków o dofinansowanie przez internet. Służy temu System Obsługi Wsparcia finansowanego przez PFRON (SOW), dostępny na stronie: https://sow.pfron.org.pl/

Link do informatora:

https://www.zus.pl/documents/10182/167496/Informator+dla+os%C3%B3b+z+niepe%C5%82nosprawno%C5%9Bci%C4%85.pdf/725e5516-78fe-47ea-8123-0347406082a8?t=1655707741425

Informujemy, że od września 2022r. Punkt Interwencji Kryzysowej realizuje nowy cykl grupy wsparcia z podziałem na podstawową i zaawansowaną. Spotkania grup odbywają się we wtorki w godzinach: 16:30-18:30.


Szczegółowe informacje i zapisy dostępne pod numerem: 664 494 749 lub 58 673 41 93.
Osoba do kontaktu: Angelika Kłucińska

Czym są grupy wsparcia i kto jest ich adresatem?

Grupa wsparcia jest formą pomocy psychologicznej. Zwykle w grupach wsparcia uczestniczą osoby, które łączą podobne problemy i trudności. Grupy mają charakter formalny
i organizowane są przez specjalistyczne instytucje i prowadzone przez jedną lub dwie profesjonalnie przygotowane osoby. Grupy takie mogą mieć charakter otwarty (gdy w każdym momencie mogą dołączyć do nich nowi członkowie) lub zamknięty (gdy nowi członkowie nie mogą dołączać do spotkań po ich rozpoczęciu). Udział w grupie wsparcia polega na dzieleniu się własnymi doświadczeniami z innymi jej członkami, słuchaniu, nawiązywaniu kontaktu, dzieleniu się pożytecznymi informacjami, udzielaniu sobie wzajemnie wsparcia emocjonalnego. Aktywne uczestnictwo w grupie wsparcia pomaga w pracy nad sobą, w osobistym rozwoju, a także
w radzeniu sobie z codziennymi trudnościami.