flat g00397838b 1280

W związku z awarią w budynkach przy ul.Kolejowej w Pucku,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku będzie czynne dziś (piątek 19.08.2022) tylko do godziny 12:00.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze!

Zapraszamy, przyjdź ul.Kolejowa 7C w Pucku.

Udzielamy kompleksowych informacji, oferujemy wsparcie prawne, finansowe ale także możliwość rozmowy z psychologiem.

Ty wybierasz, komu chcesz pomóc :)

Piraci RZ

góra

Powiat Pucki / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku realizuje grant w ramach projektu „Pomorskie dzieciom” ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój usług społecznych.
Celem wykorzystania grantu jest udzielenie wsparcia dla wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej z powiatu puckiego (dzieci i młodzieży, w tym usamodzielnianych wychowanków) w okresie epidemii COVID-19.


Za sprawą epidemii COVID-19 i przedłużającej się izolacji społecznej widoczne jest wśród wychowanków zwiększone zapotrzebowanie na specjalistyczne formy wsparcia (m.in. psychologa, psychiatry, logopedy, integracji sensorycznej, treningu umiejętności społecznych oraz treningu zastępowania agresji), do których powszechny dostęp z powodu wprowadzonych obostrzeń, skutków epidemii i dużej liczby potrzebujących jest mocno ograniczony.


W ramach grantu zaplanowano również bony edukacyjne dla usamodzielnianych wychowanków. Rodziny zastępcze wezmą udział w warsztatach edukacyjnych w celu wzmocnienia swoich kompetencji. Środki z grantu zostaną również wykorzystane na prowadzenie specjalistycznego wsparcia psychologicznego i psychiatrycznego, pomogą w zapewnieniu specjalistycznego poradnictwa rodzinnego. Uzyskane fundusze umożliwią organizację korepetycji i wsparcia w nauce dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz zapewnią rehabilitację dzieciom niepełnosprawnym przebywającym w rodzinnej pieczy zastępczej.


W ramach grantu wsparcie otrzymają również pracownicy Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku – pracujący bezpośrednio z rodzinami zastępczymi z terenu powiatu puckiego. Projekt zakłada nabycie przez pracowników nowych kompetencji i umiejętności, mających na celu świadczenie specjalistycznego wsparcia dla dzieci i młodzieży przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej. Dodatkowo przewiduje się doposażenie pracowników w niezbędny sprzęt oraz środki ochrony indywidualnej. Wsparcie w ramach grantu będzie realizowane w okresie od 01.07.2021 r. do 31.12.2022 r.


W ramach projektu ,,Pomorskie dzieciom” Powiat Pucki / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku otrzymało grant w wysokości 360 500,23 zł, w tym 340 472,44 zł ze środków Unii Europejskiej.

dół

Piraci rodzina zastępcza