W dniu 5 maja 2023 roku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej nr 852 ogłoszona została ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z treścią art. 10 tej ustawy uchylony zostaje art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.). Z kolei zgodnie z dyspozycją art. 28 pkt 2 wymienionego aktu prawnego podany przepis uchylający oraz przepisy określające ważność orzeczeń wejdą w życie po upływie 3 miesięcy po dniu ogłoszenia ustawy, a zatem w dniu 6 sierpnia 2023 roku.

 

OZNACZA TO, ŻE TRWAJĄCE OD MARCA 2020 PRZEPISY PRZEDŁUŻAJĄCE WAŻNOŚĆ ORZECZEŃ ORAZ KART PARKINGOWYCH W DNIU 6 SIERPNIA 2023 ZOSTANĄ ZASTĄPIONE PRZEZ NOWE, WPROWADZAJĄCE PODZIAŁ NA 3 GRUPY.

 

Orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o którym mowa w art. 15h ustawy zmienianej w art. 10, w brzmieniu dotychczasowym, którego okres ważności:

1) upłynąłby do dnia 31 grudnia 2020 r. – zachowuje ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.,

2) upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. – zachowuje ważność do dnia 31 marca 2024 r.,

3) upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszego przepisu – zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r.

– jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

 

WAŻNOŚĆ KART PARKINGOWYCH ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA RÓWNIEŻ WEDŁUG POWYŻSZYCH ZASAD.

WYJĄTEK STANOWIĄ KARTY PARKINGOWE DLA PLACÓWEK, KTÓRYCH TERMIN WAŻNOŚCI ZOSTAŁ USTALONY NA DZIEŃ 31 MARCA 2024.

 

Poniżej umieszczamy link do Ustawy. Kwestie orzeczeń, kart i świadczeń opisują art. 23 - 26.

Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku

ogłasza konkurs plastyczny

pt. „Moje wymarzone wakacje

 

  • konkurs skierowany do dzieci - uczniów szkół podstawowych w powiecie puckim, w dwóch kategoriach : klasy I-III oraz klasy IV - VIII
  • dzieci mogą brać udział w konkursie wyłącznie za zgodą rodziców (konieczna podpisana zgodna dostępna w załączeniu)
  • praca płaska techniką dowolną (rysunek ołówkiem, kredką, tuszem, węglem, farbą, akwarelą, pastelami, kolaż, witraż, wydzieranka, wycinanka)
  • preferowany format prac A4, A3
  • każda praca powinna być opisana z tyłu (imię i nazwisko autora, tytuł, nazwa szkoły, klasa)
  • regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej www.pcprpuck.pl
  • prace należy dostarczyć do sekretariatu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku, ul. Kolejowa 7c do dnia 31.05.2023r.

 

Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się podczas Festynu zorganizowanego z okazji Dnia Dziecka w dniu 03.06.2023r. przy Szkole Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku.

 

Załączniki:

docxregulamin_konkursu.docx17.93 KB10/05/2023, 13:56

docxdeklaracja_udziału.docx16.21 KB10/05/2023, 13:56

 

 

Rodzicielstwo👨‍👩‍👧 zwłaszcza w dzisiejszych czasach to nie lada wyzwanie❗️

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej to wielka i odpowiedzialna misja❗️

Jeśli nie boisz się wyzwań, a w Twoim sercu❤️ jest miejsce, aby pokochać👨‍👧‍👧,dać poczucie bezpieczeństwa dzieciom, które doznały trudnych doświadczeń życiowych to zadzwoń do nas: 58 673 41 93 lub 507 087489❗️❗️☎️

Zapraszamy również na rozmowę do PCPR w Pucku przy ul. Kolejowej 7C . Czekamy właśnie na Ciebie 😊

 

Piraci RZ

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pucku poszukuje lekarza o specjalności psychiatrii do współpracy przy orzekaniu (2-3 razy w miesiącu).


Zgodnie z § 21. ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2021 poz. 857) wymogi kwalifikacyjne wobec członków powiatowego zespołu – lekarza są następujące:
a) prawo wykonywania zawodu lekarza,
b) tytuł specjalisty lub specjalizacja co najmniej I stopnia w jednej z dziedzin mających zastosowanie w procesie orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności;

 

Członkowie Powiatowego Zespołu są obowiązani odbyć szkolenie w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Pomorskim na wniosek Przewodniczącego i złożyć z wynikiem pozytywnym test sprawdzający w zakresie objętym szkoleniem.

Kontakt w sprawie: Justyna Chomicz Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności tel. 58 673 41 93 wew. 22.