W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi trybu wydawania kart parkingowych, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pucku informuje, iż z dniem 29 września 2023 roku przestały obowiązywać przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych. Rozporządzenie to pozwalało między innymi na złożenie wniosku o kartę z wyłączeniem obowiązku osobistego stawiennictwa wnioskodawcy.

W dniu 29 września 2023 minęło 90 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, wywołanego wirusem SARS-CoV-2, określone jako termin obowiązywania powyższego rozporządzenia. Od tego dnia zasady składania wniosków są z powrotem regulowane przez Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1611).

Zgodnie z § 2 ust. 3 tej ustawy: Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście, z wyjątkiem:
1) osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;
2) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;
3) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

Picsart 23 10 05 13 16 56 319

20230911 105422

Od 11 sierpnia br. na terenie powiatu puckiego funkcjonuje OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ który wpisuje w strukturę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku.

Siedziba ośrodka znajduje się w Pucku przy ul. Kolejowej 7c
tel. 664 494 749 email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
(wejście do budynku znajduje się na wprost bramy wjazdowej na teren PCKZiU)

Ośrodek świadczy bezpłatną pomoc psychologiczną, prawną socjalną i pedagogiczną dla mieszkańców powiatu Puckiego będących w kryzysie o naturze psychicznej na skutek różnych, trudnych wydarzeń życiowych takich jak: doświadczanie przemocy, kryzysy i konflikty rodzinne, strata bliskiej osoby, długotrwała choroba, utrata pracy i nagłe zmiany życiowe, myśli i zachowania samobójcze, nadużycia seksualne, pokrzywdzenie przestępstwem i inne trudności emocjonalne.

Ośrodek jest czynny 5 dni w tygodniu
poniedziałek, wtorek, środa godz. 7:30-15:30
czwartek 7:30-17:00
piątek 7:30-14:00


Działalność informacyjna będzie prowadzona całą dobę. W godzinach wieczornych i nocnych będzie zapewniany dyżur telefoniczny.

Oferty pomocowe:

 • Grupa wsparcia na poziomie podstawowym i zaawansowanym.
 • Szkoła dla rodziców.
 • Grupa wsparcia dla osób współuzależnionych, doświadczających kryzysów związanych z przemocą domową.
 • Program korekcyjny edukacyjny dla osób stosujących przemoc domową.
 • HOSTEL dla osób doświadczających przemocy domowej.
 • Indywidualne konsultacje psychologiczne.
 • Poradnictwo prawne.
 • Konsultacje z pracownikiem socjalnym.

 
Szczegółowych informacji dotyczących terminów konsultacji oraz zapisów do ww. form pomocy udzielamy pod numerem telefonu 664 494 749

 

20230911 10520920230911 112725

Plakat biegowy 2023

 

🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♀️ 𝟐3.𝟎𝟗. 𝐛𝐢𝐞𝐠𝐧𝐢𝐞𝐦𝐲 𝐢 𝐦𝐚𝐬𝐳𝐞𝐫𝐮𝐣𝐞𝐦𝐲 na rzecz Rodzicielstwa Zastępczego❗ 👪💖
23 września po raz siódmy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku i Ośrodek Sportu i Rekreacji we Władysławowie organizują Bieg i Marsz Nordic Walking na Rzecz Rodzicielstwa Zastępczego.
Celem wydarzenia jest przede wszystkim promocja oraz upowszechnianie wiedzy na temat Rodzicielstwa Zastępczego, ale nie zapominajmy też o dobrej zabawie w sportowym duchu.
☑ VII Bieg i Marsz na Rzecz Rodzicielstwa Zastępczego 👈
termin: 23.09.2023
regulamin oraz zapisy: https://elektronicznezapisy.pl/event/8786/strona.html

Obraz1.jpg

Wymóg trwałości w projekcie „Pomorskie Dzieciom”

 projekt realizowany zgodnie z umową nr 12/U-ROPS-EFS/2021

w okresie od 01.07.2021r. do 30.06.2023r.

 

DEKLARACJA INSTYTUCJONALNEJ GOTOWOŚCI DO REALIZACJI USŁUG
W OKRESIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU

 

Dnia 30.06.2023 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku zakończyło realizację projektu pt. „Pomorskie Dzieciom”, który był współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Z dniem 01.07.2023 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku zgłasza deklarację instytucjonalnej gotowości do realizacji usług w okresie trwałości projektu tj. od 01.07.2023r. do 30.06.2025r. wobec osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie działania jednostki.

Formy wsparcia objęte wymogiem trwałości:

 1. Specjalistyczne wsparcie psychologiczne i psychiatryczne dla dzieci i młodzieży przebywających w systemie pieczy zastępczej;
 2. Warsztat edukacyjne dla rodzin zastępczych i RDD oraz pracowników systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w związku z covid-19;
 3. Rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, które z powodu covid-19 nie mogą korzystać z rehabilitacji w ramach NFZ.

W przypadku wystąpienia popytu na ww. usługi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest gotowe do świadczenia usług w zakresie zbliżonym do usług świadczonych w ramach projektu i w podobnej jakości. Liczba wspartych miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu realizacji grantu: 50.