people 1010001 1920

 

W Pucku uruchomiono ogrzewalnię dla osób bezdomnych i potrzebujących. Mieści się ona przy ulicy
Żarnowieckiej 13. Tam każdy, kto zagrożony jest wychłodzeniem może ogrzać się i napić ciepłej herbaty.
W tym tak trudnym czasie pamiętajmy o innych, nie bądźmy obojętni. Jeśli spotkacie osobę bezdomną,
w potrzebie możecie udzielić jej wsparcia i pomocy korzystając z kompetencji
operatorów pod numerem alarmowym 112.
 
Fundacja Przystań
Ogrzewalnia przy Domu Seniora
ul. Żarnowiecka 13, Puck
 
Osoba do kontaktu:
Andrzej Majkowski (+48) 727 57 67 57
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi poradnictwa prawnego i obywatelskiego w ramach projektu System Aktywizacji Społeczno- Zawodowej w powiecie puckim- etap II", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 6 Integracja, Działania 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 6.1.1 Aktywizacja społeczno- zawodowa- mechanizm ZIT." w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020). Postępowanie o udzielenie zamówienia, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro tj. zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z póżn. zm.) prowadzone jest w formie Zapytania ofertowego.

 

docZapytanie_ofertowe-_poradnictwo_prawne_i_obywatlskie.doc271 KB04/02/2021, 15:12

pdfZapytanie_ofertowe-_poradnictwo_prawne_i_obywatlskie.pdf326.12 KB04/02/2021, 15:12

docxzałącznik_nr_1_-_wzór_oferty.docx109.87 KB04/02/2021, 15:12

doczałącznik_nr_2-_wzór_umowy_na_poradnictwo_prawne_i_obywatelskie.doc193.5 KB04/02/2021, 15:12

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku w związku z panującą pandemią COVID-19, informuje o możliwości kontynuacji form pomocy w nowych warunkach:

Grupa wsparcia  prowadzona dla rodzin zastępczych spokrewnionych oraz niezawodowych będzie odbywała się w formie wcześniej umówionych konsultacji z psychoterapeutką Panią Kingą Orłowską w formie indywidualnej, poprzez kontakty zdalne oraz osobiste w zależności od możliwości osób zainteresowanych, a także możliwości zachowania środków ochrony osobistej i bezpieczeństwa. Spotkania grupowe nadal nie będą się odbywały do odwołania.

Superwizja prowadzona dla rodzin zastępczych zawodowych, zawodowych specjalistycznych oraz Rodzinnych Domów Dziecka będzie odbywała się w formie zdalnej we wcześniej umówionych  terminach. Poradnictwa specjalistycznego udzielać będzie psychoterapeuta Pan Tomasz Kwiatkowski.

Mimo nowych warunków do korzystania z oferowanych form pomocy zachęcamy wszystkie rodziny zastępcze do udziału w nich. Bowiem celem powyższych narzędzi pomocy jest kontynuowanie rozwoju osobistego, który na dalszym etapie przekłada się na rozwój całej rodziny.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku uprzejmie informuje, że dnia 31.12.2020 (Sylwester) urząd będzie czynny do godziny 15:00.