Blue White Aesthetic Daily Reminder Instagram Story1

Idea obchodów Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem zrodziła się w 2000 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości i ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Jest ona związana z obchodzonym w dniu 22 lutego każdego roku Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 roku. Ma on służyć przypominaniu o trudnej sytuacji ofiar przestępstw i ich rodzin.
 
Tydzień1
 
Włączając się w niniejszą inicjatywę pragniemy poinformować, że przez cały rok osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą zgłaszać się do Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. Kolejowej 7c w Pucku od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu lub telefonicznie pod nr tel. 664 494 749 celem skorzystania z pomocy jaką oferuje nasza instytucja. Więcej: https://pcprpuck.pl/pik/kontakt
 
Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku informuje, iż w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w dniach 19- 23 luty 2024r. w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Pucku, przy ul. 1 Maja 15 oraz pod numerami telefonów: 58 673-54-71 lub 58 673-54-70, będą pełnione dyżury prokuratorów dla osób pokrzywdzonych , w tym małoletnich (z przedstawicielem ustawowym) w godzinach od 9:30 do 15:00.

1707895165586

Dnia 13.02.2024r. w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej odbyło się spotkanie z

udziałem przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej - asystentów rodziny,

pracowników socjalnych oraz przewodniczących Zespołów Interdyscyplinarnych w Powiecie Puckim.

Spotkanie miało na celu usprawnienie współpracy pomiędzy instytucjami oraz wymianę doświadczeń.

Przede wszystkim jednak omówiono zasady przeprowadzenia Programu korekcyjno-edukacyjnego

dla osób stosujących przemoc domową. Podczas spotkania poruszona została również tematyka pieczy zastępczej 

- udział ww. służb przy realizacji postanowień sądu dotyczących małoletnich.

 

Kolejne spotkanie planowane jest drugim w kwartale 2024 roku. Dziękujemy za obecność. 

 

1707895165525170789516559217078951655981707895165584

plakat A3 v1

📣 Kampania społeczna "Już jesteś?” w mediach! 🌟

Wspieramy inspirującą podróż, której celem jest zwiększenie świadomości i wsparcie rodzin zastępczych.

Chcemy pomóc docierać do przyszłych, niezastąpionych bohaterów, którzy otworzą swoje serca i domy dla dzieci potrzebujących miłości i opieki.

Udostępnij  i pomóż znaleźć rodziców z zastępczych dla 15400 dzieci.

Więcej informacji -> www.juzjestem.info

Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku.

pdfS_20240129_142824.pdf122.44 KB30/01/2024, 12:15