aktywatorII

rodzina, dwójka dzieci

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego wszystkim Rodzinom Zastępczym składamy

serdeczne życzenia i podziękowania

za zaangażowanie w pracę na rzecz dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej!

 

Rodzina zastępcza to nie tylko misja dnia codziennego, ale także dar serca ????

logo AS1

 

Szanowni Państwo!
Przypominamy, że do dnia jutrzejszego (31.03.2022 r.) można składać wnioski na dofinansowanie z programu "Aktywny Samorząd" Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

W razie pytań, prosimy o kontakt telefoniczny (58)673-41-93 wew.29
Zespół ds. osób niepełnosprawnych

hinged doors g47d439165 1920

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku, uprzejmie informuje że od dnia 28.03.2022 roku urząd pozostaje otwarty dla obsługi klientów.

Zapraszamy do środka, wejściem od strony windy.

fENPFRON wersja podstawowa RGB 01

 

Fundacja Edukacji Nowoczesnej zaprasza do wzięcia udziału w projekcie:

„Dbam o swoje zdrowie psychiczne ! Wsparcie psychologiczne dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób najbliższych w czasie epidemii SARS-Co-V-2”.

Aktualna sytuacja epidemiologiczna w kraju oraz towarzyszące jej ograniczenia powodują pogorszenie stanu psychicznego wielu osób z niepełnosprawnościami oraz ich najbliższych. Wprowadzone obostrzenia wiążą się z ograniczeniem dostępu do dotychczasowych świadczeń terapeutycznych, częstszym niż zwykle przebywaniem w domu oraz zmniejszoną ilością kontaktów międzyludzkich. Taka sytuacja wpływa negatywnie na ogólny dobrostan psychiczny, prowadzi do wzrostu poziomu stresu oraz lęku przed izolacją.

W ramach projektu oferujemy : 

  • Poradnictwo psychologiczne indywidualne dla osób z niepełnosprawnościami na terenie całej Polski - 15 h; 
  • Poradnictwo psychologiczne indywidualne dla najbliższego otoczenia osób z niepełnosprawnościami na terenie całej Polski (małżonkowie, rodzice, rodzeństwo, dziadkowie
    i inni opiekunowie) - 15 h

Znaczna część osób z niepełnosprawnościami, z uwagi na ich stan zdrowia, jest w grupie ryzyka – wychodząc naprzeciw ich potrzebom oferujemy możliwość wyboru formy pomocy – spotkania online (za pomocą środków porozumiewania się na odległość: telefon, komunikatory społecznościowe) bądź stacjonarne
w zależności od sytuacji epidemiologicznej
. Takie podejście daje poczucie bezpieczeństwa oraz pozwala na odbycie rozmowy w domowym, przyjaznym zaciszu.

Warunkiem udziału osób z niepełnosprawnościami w projekcie jest przedłożenie:
1. Podpisanego formularza zgłoszeniowego dla osoby z niepełnosprawnością oraz dokumentu poświadczającego niepełnosprawność oraz stopień bądź innego dokumentu równoważnego do powyższego (skany vs. wersja papierowa);

Warunkiem udziału najbliższego otoczenia osób z niepełnosprawnościami jest przedłożenie:
2. Podpisanego formularza zgłoszeniowego dla osoby najbliższej osoby z niepełnosprawnością oraz dokumentu poświadczającego niepełnosprawność osoby, z którą jest spokrewniona i złożenie oświadczenia dot. pokrewieństwa/opieki nad osobą z niepełnosprawnością (skany vs. wersja papierowa);

Projekt realizowany w okresie do 01.02.2022 r. do 31.12.2022 r.

Kontakt w sprawie projektu:

Tel: +48 729 835 550

E:mail: j.roszkowska@fen.net.pl – w zgłoszeniu prosimy zostawić swój numer telefonu.

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych