Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku informuje, że wnioski z programu pilotażowego "Aktywny Samorząd" Moduł I można składać do dnia 31.08.2021 r.

plakat 20211

W imieniu Ogólnopolskiego Pogotowia "Niebieska Linia" IPZ oraz Fundacji Batorego serdecznie zapraszamy do zapoznania się zarówno z materiałami filmowymi, jak i broszurami, jakie powstały w ramach kampanii edukacyjnej Przemoc - Uzależnienie - Współuzależnienie.

Materiały filmowe znajdą Państwo pod następującymi linkami:

    Ewa Woydyłło - Kobiety i alkohol (https://youtu.be/w5xcS3POAOI)
    Renata Durda - Oddziaływania wobec osób stosujących przemoc (https://youtu.be/8HiwRgEg1AY)
    Ewa Foks - Przemoc w rodzinie z problemem alkoholowym (https://youtu.be/4vMWPBu-XNE)
    Agnieszka Machnowska - Pomoc osobom doznającym przemocy w związkach, w których występuje uzależnienie (https://youtu.be/3-OnjaXoKqk)
    Renata Kałucka - Dzieci w rodzinach dysfunkcyjnych (https://youtu.be/It8uOTaidaU)
    Malwina Bobrzyk - Przemoc i uzależnienia a aspekty prawne i proceduralne (https://youtu.be/JIWVZ39wBlM)

Do pobrania:

https://www.niebieskalinia.pl/attachments/article/7108/Broszura_Tajemnica_Rodzinna.pdf
https://www.niebieskalinia.pl/attachments/article/7108/Broszura_II_Przemoc_i_uzale%C5%BCnienia_aspekty_prawne.pdf

Fundacja Aktywności Zawodowej prowadzi obecnie projekt Inspiratorium Aktywności Zawodowej mający na celu wsparcie aktywizacji zawodowej Osób z Niepełnosprawnościami zamieszkujących na terenie województwa pomorskiego lub śląskiego. Projekt  finansowany jest ze środków PFRON w ramach Konkursu 1/2020 pn. „Pokonamy bariery”.  Uczestnicy mają między innymi możliwość skorzystania z bezpłatnego wsparcia doradcy zawodowego, psychologa i prawnika, a także mogą wziąć udział w różnorodnych szkoleniach i kursach oraz płatnych, trzymiesięcznych stażach.
Nasze działania skierowane są do osób pozostających bez zatrudnienia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, zamieszkujących na terenie województwa pomorskiego lub śląskiego i niebędących aktualnie uczestnikami ZAZ, WTZ i Środowiskowych Domów Pomocy, a także innych projektów aktywizacyjnych finansowanych z PFRON.

Więcej informacji:

pdfInformator_-_INSPIRATORIUM_AKTYWNOSCI_ZAWODOWEJ.pdf278.97 KB22/07/2021, 08:32

pdfUlotka_IAZ.pdf1.07 MB22/07/2021, 08:32

„Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” to projekt systemowy, o charakterze koncepcyjnym, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój z funduszy Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa.

Pomysłodawcą i liderem przedsięwzięcia jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), który działając zgodnie ze swoją misją, odpowiada za narzędzia finansowania polskiego systemu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Więcej informacji pod linkiem: https://rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl/informacje-o-projekcie/