covid 19

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku w związku z panującą pandemią wirusa COVID-19, a także wprowadzeniem nowych zasad bezpieczeństwa związanych z wejściem powiatu puckiego w strefę czerwoną uprzejmie informuje o formie dostępu do instytucji.

Klienci Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku będą przyjmowani przy wejściu od strony windy. Znajduje się tam lada z wbudowaną skrzynką na wnioski i listy, w przypadku pytań zamontowane są również dzwonki, które będą przywoływały pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku do obsługi klientów.

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku od dnia 12 października 2020r. będą wykonywać swoje obowiązki w formie rotacyjnej. Oznacza to, że pracownicy nadal będą pozostawali w kontakcie z klientami w formie telefonicznej, mailowej oraz przez platformę ePUAP.

PFRON wydłuża terminy na składanie wniosków i realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w Module III oraz Module IV. Więcej informacji pod linkiem: http://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/pfron-wydluza-terminy-na-skladanie-wnioskow-i-realizacje-programu-pomoc-osobom-niepelnospra/