Dyrektor zarządza co następuje:

 

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2022r zmieniającym rozporządzenie 

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów

w związku z wystąpieniem staniu epidemii

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku od dnia 24 stycznia 2022r przechodzi częściowo na pracę zdalną.

W sytuacjach wyjątkowych wizyty indywidualne klientów odbywać się będą po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności pracuje na dotychczasowych zasadach.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku informuje, że od 1 stycznia 2022 roku wnioski na:

  • dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych;
  • dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze;
  • dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych;
  • dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych;
  • dofinansowanie do usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika;

można złożyć za pomocą Systemu Obsługi Wsparcia dostępnego pod adresem: sow.pfron.org.pl

 

Prosimy o korzystanie z możliwości elektronicznego składania wniosków z uwagi na to, że znacznie ułatwia to zarówno komunikację z pracownikami PCPR, jak również pozwala na załatwienie sprawy w całości bez wychodzenia z domu. Aby złożyć wniosek poprzez SOW, należy posiadać Profil Zaufany lub podpis elektroniczny.

 

Pomoc dla osób z niepełnosprawnościami przed sądami i administracją publiczną.

PEŁNOPRAWNI – to nowy projekt, który wystartował na obszarze woj. pomorskiego, a skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami. Fundacja Instytut Aktywizacji Regionów wdraża pomoc prawną dla osób z niepełnosprawnościami, które zostały niesprawiedliwie potraktowane, a które z uwagi na swoją niesamodzielność nie mogą skutecznie bronić swoich spraw przed sądami i urzędami. Z pomocą przyjdą prawnicy fundacji, którzy zapewnią bezpłatną pomoc prawną – również na etapie postępowania sądowego.

Projekt posiada dwa główne cele: zmniejszenie dyskryminacji oraz wpłynięcie na rozwiązania systemowe w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami w instytucjach publicznych. W ramach projektu zostanie udzielona pomoc przynajmniej 30 osobom z niepełnosprawnościami z terenu woj. pomorskiego.

 

Projekt realizowany jest dotacji Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z funduszy EOG i potrwa do września 2023 r.

 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie pelnoprawni.eu oraz infolinii fundacji tel. 793 – 961 – 569.