Do dnia 5 czerwca 2021 r. ustanawia się czasowe zaprzestanie wykonywania działalności polegającej na organizowaniu turnusu rehabilitacyjnego. Więcej informacji pod linkiem: https://www.pfron.org.pl/komunikaty-z-regionu/szczegoly-komunikatu/news/turnusy-rehabilitacyjne-zawieszono-do-5-czerwca-br/

Plakat konferencji Niezłe emocje

Od poniedziałku, 10 maja, osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz z opiekunami mają pierwszeństwo w powszechnych punktach szczepień przeciw COVID-19, nie muszą się wcześniej zapisywać na konkretny termin. Więcej informacji pod linkiem:
 

kobieta siedzaca na podłodze z laptopem, kubkiem i książkami

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku  w dniach 8 i 9 kwietnia 2021r. zorganizowało szkolenie dla pracowników socjalnych oraz asystentów rodzin zatrudnionych w MOPS i GOPS na terenie powiatu Puckiego pt. "Tworzenie i realizacja planów pracy z rodziną". Szkolenie było prowadzone w formie warsztatowej, za pomocą platformy ZOOM. Prowadzącym szkolenie był Pan Tomasz Polkowski – trener szkoleniowy, autor wielu materiałów szkoleniowych i metodycznych, prezes Fundacji Dziecko i Rodzina i rodzic zastępczy.

Program szkolenia obejmował następujące tematy:

 

Czwartek:

 • Znaczenie więzi w  rozwoju dziecka. Rozpoznawanie wzorców więzi,
  zaburzeń więzi, metody pracy z dziećmi i rodzinami w przypadku więzi pozabezpiecznych.
 • 10 warunków reintegracji dziecka z rodziną.
 • Genogram, jego cele i metody wykorzystania w pracy z rodziną
 • Narzędzia "miękkie": elementy komunikacji z rodziną przy pomocy podejścia skupionego na rozwiązaniach

Piątek:

 • Ekomapa i jej wykorzystanie do tworzenia planu pracy z rodziną
 • Tworzenie tabeli planu pracy z rodziną z uwzględnieniem celu głównego, 
  celów szczegółowych, działań długoterminowych, krótkoterminowych, 
  harmonogramu działań, osób odpowiedzialnych i metody ewaluacji.
 • Ćwiczenie analizy przypadku na podstawie przykładów rodzin zgłoszonych przez uczestników


Uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe przesłane drogą elektroniczną. Celem szkolenia było wzmocnienie kompetencji pracowników służb społecznych z terenu powiatu puckiego.