Poradnia "Na starcie"

 

1 strona pisma PFRON - stabilne zatrudnienie2 strona pisma PFRON - stabilne zatrudnienie

3 i ostatnia strona pisma PFRON - stabilne zatrudnienie

na stronę 2

na stronę 1

I Bieg na rzecz rodzicielstwa zastępczego

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

Do niniejszego ogłoszenia otwartego konkursu ofert nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2016 roku Nr 1020 z późn. zm.)